• V Ostravě – Kunčičkách provozujeme novou
  čistírnu odpadních
  vod.
  - Stainless Cleaner SC 550
  - Provoz od roku 2014
  - Celkové elektronické ovládání
  - 550 EO
 • Ve Vřesině u Hlučína provozujme vlastní
  čistírnu odpadních vod
  - BC BIOCLEANER 400
  - Provoz od 2011
  - 400 EO
 • Legislativní narovnávání a legalizace
  vodohospodářských
  staveb.
Poradenská činnost v oblasti provozování vodovodů a kanalizací.

Nabízíme Vám širokou škálu služeb ve vodohospodářské oblasti.

stavební a obchodní společnost zabývající se výstavbou a rekonstrukcí inženýrských sítí, pozemním stavitelstvím, pronájmem výrobních, skladových a kancelářských ploch a prodejem stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.

Odkaz zde

Obchodní společnost zabývající se pronájmem a prodejem fasádního rámového lešení sprint, hliníkových mobilních věží BoSS, stěnového panelového bednění LOGIK 50, závěsných lávek TITAN, schodišťových věží Cuplok a R-modul a dočasného oplocení.

Odkaz zde

Průmyslové centrum Ostrava – Pronájem výrobních, skladových a kancelářských ploch v Ostravě-Kunčičkách. PCO nabízí pronájem s veškerou infrastrukturou, parkovacími plochami a ostrahou v dobře situovaném a dostupném areálu.

Odkaz zde

Severomoravský vzdělávací institut s.r.o. – Nabídka školících prostor a konferenčního sálu v novém školícím středisku HOMOLA, spolupráce a poradenství v oblasti vzdělávání, celkové organizační zajištění kurzů, zprostředkování technických poradenství a marketingové poradenství.

Odkaz zde