top of page

Elektro-předehřívání předizolovaného potrubí

Jednoduchá a časově nenáročná metoda předehřívání předizolovaného potrubí. Díky této suché metodě předehřívání již nemusíte řešit kotelnu pro předehřev, vodu pro napuštění, následné odčerpání, ani korozi po vypuštění. Variabilní předehřívání části stavby dle připravenosti. 

Díky elektro-ohřevu můžeme předehřát jedno, dvě, tři nebo více souběžných potrubí najednou

 

Předehřívání tras závisí pouze na stavební připravenosti, nikoliv na možnosti teplárny nebo rozsahu trasy. Můžeme předehřívat po krátkých úsecích a tím minimalizovat zábory, případně předepnout potrubí v komunikaci a rychle ji tak zprůchodnit. Celý průběh předehřevu můžete sledovat on-line díky dálkovým senzorům teploty v potrubí. 

Průběh elektro-předehřevu:

 1. Příjezd na staveniště, předání rizik

 2. Sestavení předehřívací sestavy (Resitherm, agregát, čidla)

 3. Přivaření napojovacích šroubů ke všem koncům potrubí

 4. Připojení kabelů

 5. Označení nuly před zahájením předehřevu

 6. Zahájení předehřevu

 7. Kontrola dilatace a teploty v průběhu nahřívání

 8. Dosažení teploty a dilatace, předání trasy k zásypu a hutnění

 9. Odpojení přístroje po ukončeném zásypu a zhutnění

 10. Demontáž, úklid staveniště, odjezd ze stavby​

Snížení nákladů stavby:

 • Minimalizuje potřebu klasických kompenzačních prvků

 • Méně svarů, tvarovek, spojek a polštářů

 • Méně výkopů a zásypů (při náhradě U-kompenzátoru)

 • Menší namáhání odboček od dilatace potrubí

 • Menší náklady na čerpací práce

 • ŽÁDNÉ PEVNÉ BODY

Proč předehřívat předizolované potrubí
- prezentace v pdf
Představení elektro-předehřevu
- prezentace v pdf
bottom of page