top of page

Konzervace potrubních úseků a technologických celků

Nabízíme zakonzervování potrubních úseků nebo technologických celků přesušeným vzduchem (na hodnotu - 60 °C rosného bodu) nebo dusíkem. 

Pro zastavení vnitřní koroze nepoužívaných úseků potrubí je potřeba odstranit působení vzdušné vlhkosti.  Pro tento účel disponujeme mobilní sušičkou vzduchu, která umožnuje zakonzervovat i dlouhé úseky potrubí nebo rozsáhlejší technologické celky. Zákazníkovi rovněž nabízíme trvalé online monitorování vlhkosti uvnitř konzervovaného úseku. 

V případě zájmu před zahájením konzervace nabízíme i ověření průchodnosti potrubí a následné vyčištění. 

Postup konzervace:

  1. Přivaření sušících komor

  2. Vysušení celého úseku

  3. Měření vlhkosti výstupního vzduchu 

  4. Dosažení požadované hodnoty vlhkosti vzduchu

  5. Zprovoznění online měření

  6. Přetlakování potrubí na cca. 3 bary

  7. Uzavření 

  8. Online monitoring

čidlo.png
bottom of page