top of page

Recyklace předizolovaného potrubí

Předizolované potrubí má udávanou životnost 30 a více let. V České Republice však narážíme na potrubí které, díky špatně provedené montáži nebo již špatnému naprojektování ,má životnost zkrácenou i na 10 let. Při rekonstrukci vzniká mnoho obtížně likvidovatelného odpadu, který nelze jednoduše odevzdat ve sběrně kovu, ale je vyžadována ekologická likvidace.

Nabízíme vám zajištění recyklace předizolovaného potrubí v místě stavby, závodu nebo skládky. ​Vzniklý odpad po výměně starého předizolovaného potrubí rychle, levně a ekologicky zlikvidujeme.  

Rozsah recyklovaného potrubí je DN 50 až DN 500, bez omezení třídy izolace

 

Mobilním recyklačním přístrojem, s vlastní patentovanou technologií, zajistíme dokonalé očištění médiové trubky od PUR izolace a PE obalu. Po provedené separaci zajištujeme také odvoz PUR a PE odpadu a jeho ekologickou likvidaci. 

V případě poškozené izolace u nového potrubí nebo potrubí s radiusem lze po separaci odpadu toto potrubí znova nechat zaizolovat.  Toto řešení výrazně sníží zráty za poškozené potrubí. 

bottom of page