Předehřívání předizolovaného potrubí bez použití vody až na 130 °C

Separace PE obalu, PUR pěny a ocelového potrubí

Konzervace přesušeným vzduchem, nebo dusíkem s online  měřením vlhkosti

Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV

PROVÁDĚNÍ HYDRAULICKÝCH TLAKOVÝCH ZKOUŠEK A STRESSTESTŮ

Provádění tlakových zkoušek dle TPG 702 04, ČSN EN 13480, ČSN EN 1594