top of page

Údržba regulačních stanic

Nabízíme údržbu NTL, STL, VTL a VVTL  regulačních stanic a řad. Provozní kontroly a funkční zkoušky provádíme bez nutnosti odstávek.

 

Testujeme především tyto parametry:

  • funkčnost regulátorů: výstupní tlak, těsnost při nulovém odběru

  • bezpečnostní rychlouzávěry: těsnost při uzavření, vzestup/pokles

  • pojistné ventily: otevření, uzavření

 

Zajišťujeme také náhradní zásobování z VTL i STL sítí pomocí mobilní RS, která je vybavena vlastními regulačními řadami s veškerými zabezpečovacími a regulačními prvky, aby při rekonstrukcích plynárenských zařízení nedocházelo ke ztrátám z důvodu omezení výroby.

Nabízíme také zpracování dokumentace pro výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících regulačních stanic a řad, zajistíme výrobu a montáž regulačních stanic plynu včetně souvisejících technologických objektů. 

V případě zájmu také nabízíme provozování regulačních stanic dle platných předpisů, např. provozní kontroly, provozní revize, údržbu a opravy, záruční i pozáruční servis. Poskytujeme technickou pomoc při provozování plynárenských zařízení, tj. řádné vedení provozních deníků, provozních a technických dokumentací, zpracování provozních řádů, zajištění stavebního dozoru, posouzení jakostí a kompletností technických dokumentací, řádné provádění předepsaných činností na plynárenských zařízení a dodržování stanovených period, zajištění školení obsluhy RS atd.

bottom of page