top of page

Technický dozor a projektové řízení staveb

Nabízíme technický dozor a projektové řízení v oblasti technologických staveb, inženýrských sítí a TZB.

Máme bohaté zkušenosti v oblasti plynárenství, teplárenství, energetiky, obnovitelných zdrojů a technických zařízení budov.

Vybrané typy staveb:

  • Zdroje pro vytápění: Kotelny (na veškeré druhy paliv), doprava paliva, spalinové hospodářství, měření a regulace, související stavební a strojní práce

  • Inženýrské sítě (plynárenství, teplárenství, vodohospodářské stavby, produktovody)

  • Obnovitelné zdroje energie

  • Kogenerační jednotky

  • Průmyslová tepelná čerpadla

  • Technická zařízení budov (vytápění, regulace a úsporná opatření, osvětlení atd.)

 

Naše certifikáty a osvědčení:

Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT)

Mezinárodní a evropský svářečský inženýr IWE/EWE (CWS ANB)

Certifikát pro přímou vizuální kontrolu svarů pro st. VT2 (ČSSP)

Revizní technik vyhrazených plynových zařízení (TIČR, OBÚ)

 

bottom of page